Privacy

Deze website wordt beheerd door Boerenbond & Landelijke Gilden, Diestsevest 40 te 3000 LEUVEN. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@landelijkegilden.be.

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Boerenbond & Landelijke Gilden vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van Boerenbond & Landelijke Gilden aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan Boerenbond & Landelijke Gilden verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Boerenbond & Landelijke Gilden, zijn producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt.  Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief, formulieren om lid te worden of contact op te nemen) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer,…) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal Boerenbond & Landelijke Gilden ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

U garandeert dat de gegevens die u aan Boerenbond & Landelijke Gilden meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Boerenbond & Landelijke Gilden mee te delen. Boerenbond & Landelijke Gilden kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

Verwerking van persoonsgegevens

Boerenbond & Landelijke Gilden verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist.  

Boerenbond & Landelijke Gilden zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving (zie verder). 

De persoonsgegevens die Boerenbond & Landelijke Gilden verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Boerenbond & Landelijke Gilden, of bepaalde personen of entiteiten waarmee de Boerenbond een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Doel van de verwerking

Boerenbond & Landelijke Gilden verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten.

U kunt Boerenbond & Landelijke Gilden ook laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via uw persoonlijke profielpagina.

U kan ook ten alle tijde zelf uw gegevens wijzigen door via gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op uw profielpagina en daar uw gegevens zelf te wijzigen.

Gebruik van cookies

Lees de cookieverklaring van Boerenbond & Landelijke Gilden.
Indien je jouw cookie-instellingen wenst te wijzigen, dan kun je dit doen via deze link.

Update van deze privacyverklaring

Boerenbond & Landelijke Gilden kan deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.